BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach

ul. Piłsudskiego 121
34-325 Łodygowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Biuletyn udostępnia informację publiczną , której obowiązek publikacji nakłada Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr.112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Rozporządzenie określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane Ustawą do udostępnienia informacji publicznej.