sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2023 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach pod adresem: 
http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/