Sprawozdania finansowe za rok 2022

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2022 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach
http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/ .