Sprawozdania finansowe

Menu nawigacyjne

 

Sprawozdania finansowe

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2021 jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach pod adresem: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łodygowicach

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2022 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Łodygowicach pod adresem:
http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/