Sprawozdania finansowe

Menu nawigacyjne

 

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2021 jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach pod adresem: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/

Sprawozdania finansowe za rok 2022

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2022 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach pod adresem: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/ 

Sprawozdania finansowe za rok 2023

Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2023 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach pod adresem: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/