Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Informujemy, że sprawozdanie finansowe za rok 2018 jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach pod adresem: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/